Strona główna

UWAGA ! zmiana numerów rachunków

Od dnia 10.06.2019r.  ZMIANIE ULEGŁY NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH DO INDYWIDUALNYCH WPŁAT ZA POBÓR WODY I ODPROWADZANE ŚCIEKI.

 

Historia ZGK w Juchnowcu Kościelnym.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie został utworzony na podstawie Uchwały nr XIV/99/2015 roku Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2015 roku. Jest on samorządowym zakładem budżetowym i działalność swą rozpoczął w dniu 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiot działalności.

Przedmiotem działalności ZGK w Juchnowcu Kościelnym jest prowadzenie gospodarki komunalnej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację i oczyszczania ścieków komunalnych, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres terytorialnego działania.

Zakresem terytorialnego działania ZGK w Juchnowcu Kościelnym jest Gmina Juchnowiec Kościelny.