Edukacja

Odpady stałe jak i części stałe należy wrzucać do kosza na śmieci, a nie do sedesu.


Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie przypomina, że sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako śmietnik na odpady. Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana tak, by przyjmować nieczystości sanitarne oraz papier toaletowy z naszych domów. Śmieci wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko sedes ale również wewnętrzną kanalizację budynku, co może spowodować cofnięcie ścieków, zalania mieszkania, domu i stać się przyczyną poważnej awarii pomp przepompowni. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź naprawy za, którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za odprowadzane ścieki. Najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w sieci kanalizacyjnej są błędy w użytkowaniu i niedbałość o wewnętrzną instalację kanalizacyjną. Takie zjawisko jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Prosimy, by dla Naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji.

Skip to content