O firmie

Nazwa podmiotu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie

Siedziba

Księżyno

Adres:

16-001 Kleosin Księżyno ul. Alberta 2

Inne dane:

TEL: 85 850 10 88
www.zgkjuchnowiec.pl
NIP: 966 21 01 584
REGON: 363356490

NIP dla potrzeb VAT : 9661813207

Numer rachunku bankowego : 70 8074 0003 0000 1759 2000 0010

Właściciel

Gmina Juchnowiec Kościelny

Obszar działania

Gmina Juchnowiec Kościelny

Inspektor Ochrony Danych

Przemysław Ślepowroński

e-mail: iod@zgkjuchnowiec.pl

Deklaracja dostępności

Skip to content