Jakość wody

Twardość wody

Twardość wody Twardość wody – jest to cecha wody, spowodowana obecnością w niej jonów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu oraz kationów metali ciężkich. Ponieważ w wodach naturalnych sole wapnia i magnezu występują w największych stężeniach, przyjmuje się, że twardość wody pochodzi głównie od nich. Stąd wyróżnia się twardość wapniową i magnezową. Twardość wody naturalnej powodowana … Czytaj dalej

Wyniki badań jakości wody z wodociągów w 2022 roku wykonane w ramach monitoringu przeglądowego:

Skip to content