Dokumenty

 1. Wniosek o warunki przyłączenia do sieci
 2. Wniosek o opinię o możliwości przyłączenia do sieci
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 4. Wniosek o zawarcie umowy
 5. Wniosek o rozwiązanie umowy
 6. Oświadczenie o akceptacji faktur wysyłanych drogą elektroniczną
 7. Oświadczenie o zmianie adresu e-mail służącego do wystawiania faktur drogą elektroniczną 
 8. Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie faktur drogą elektroniczną
 9. Zgłoszenie zmiany danych kontrahenta
 10. Wniosek o dostępność
 11. Wniosek o sprawdzenie projektu
 12. Skarga/ Reklamacja

Klauzula informacyjna art 14

Oświadczenie o przetwarzaniu danych Pełnomocnika

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content