Dokumenty

 1. Wniosek o warunki przyłączenia do sieci
 2. Wniosek o opinię o możliwości przyłączenia do sieci
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 4. Wniosek o zawarcie umowy
 5. Wniosek o rozwiązanie umowy
 6. Oświadczenie o akceptacji faktur wysyłanych drogą elektroniczną
 7. Oświadczenie o zmianie adresu e-mail służącego do wystawiania faktur drogą elektroniczną 
 8. Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie faktur drogą elektroniczną
 9. Zgłoszenie zmiany danych kontrahenta
 10. Wniosek o dostępność
 11. Wniosek o sprawdzenie projektu
 12. Skarga/ Reklamacja

Klauzula informacyjna art 14

Oświadczenie o przetwarzaniu danych Pełnomocnika

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Skip to content