Twardość wody

Twardość wody

Twardość wody – jest to cecha wody, spowodowana obecnością w niej jonów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu oraz kationów metali ciężkich. Ponieważ w wodach naturalnych sole wapnia i magnezu występują w największych stężeniach, przyjmuje się, że twardość wody pochodzi głównie od nich. Stąd wyróżnia się twardość wapniową i magnezową.

Twardość wody naturalnej powodowana przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu (wytrącające się podczas gotowania w postaci osadów) określa się mianem twardości węglanowej (twardość nietrwała, przemijająca). Natomiast chlorki, siarczany, azotany wapnia i magnezu odpowiadają za twardość niewęglanową wody (trwałą). Suma twardości wapniowej i magnezowej to twardość ogólna wody.

Twardość wody według aktualnych polskich norm wyrażana jest w mmol/l i w mg/l CaCO3.

W niektórych krajach przyjęto oznaczać twardość w stopniach, na przykład:

  • stopień niemiecki (ºDH) = 17,8 mg CaCO3/dm³,

  • stopień francuski (F) = 10 mg CaCO3/dm³,

  • stopień angielski (ºClarka) = 14,3 mg CaCO3/dm³,

Tabela przeliczeniowa jednostek twardości wody

 

 

Jednostki

mmol/l

ºniemieckie

ºangielskie

ºfrancuskie

mg CaCO3/dm³

mmol/l

1

5,61

7,02

10

100

º niemieckie

0,178

1

1,25

1,78

17,8

º angielskie

0,143

0,8

1

1,43

14,3

º francuskie

0,1

0,56

0,7

1

10

mg CaCO3/dm³

0,01

0,056

0,07

0,1

1

 

Klasyfikacja twardości wody

 

woda

mg/l CaCO3

mmol/l

mval/l

on (dh)

Bardzo
miękka

0-85

0-0,89

0-1,78

0-5

Miękka

85-170

0,89-1,78

1,78-3,57

5-10

Średnio
twarda

170-340

1,78-3,57

3,57-7,13

10-20

Twarda

340-510

3,57-5,35

7,13-10,7

20-30

Bardzo
twarda

>510

>5.35

>10,7

30

 

 

Twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna się zawierać w przedziale od 60 do 500 mgCaCO3/dm3 ( wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)

Twardość wody w sieci wodociągowej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, waha się w przedziale od 216 – 253 mg/l CaCO3:

1. SUW Kleosin – 220 mg/l CaCO3,

2. SUW Ignatki Osiedle – 216 mg/l CaCO3,

3. SUW Juchnowiec Kościelny – 253 mg/l CaCO3,

i klasyfikuje się jako woda o średniej twardości.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content