Wyniki badań wody – 2016 rok.

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie prowadzi ciągłe badania parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych mające na celu nadzór jakości wody dostarczanej odbiorcom.

Wyniki badań jakości wody z SUW Kleosin w 2016 roku – badanie w ramach monitoringu przeglądowego:

Wskaźnik

Jednostka

Wartość średnia

Wymagania rozporządzenia

Zapach

akceptowalny

akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian

Barwa

mg/l Pt

akceptowalna

akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian

Mętność

NTU

0,27

1

pH

7,1

6,5 – 9,5

Fluorki

mg/l

0,14

1,5

Przewodność

µS/cm

380

2500

Azotyny

mg/l

<0,066

0,5

Azotany

mg/l

4,9

50,0

Amonowy jon

mg/l

0,48

0,50

Twardość ogólna

mg/l

220

60 – 500

Żelazo

µg/l

136

200

Chlorki

mg/l

3,4

250

Utlenialność z KMn04

mg/l

4,1

5

Siarczany

mg/l

7,7

250

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h

jtk/1ml

0

bez nieprawidłowych zmian

Wyniki badań jakości wody z SUW Ignatki Osiedle w 2016 roku – badanie w ramach monitoringu przeglądowego:

Wskaźnik

Jednostka

Wartość średnia

Wymagania rozporządzenia

Zapach

akceptowalny

akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian

Barwa

mg/l Pt

akceptowalna

akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian

Mętność

NTU

0,23

1

pH

7,4

6,5 – 9,5

Fluorki

mg/l

0,35

1,5

Przewodność

µS/cm

381

2500

Azotyny

mg/l

<0,066

0,5

Azotany

mg/l

3,8

50,0

Amonowy jon

mg/l

0,48

0,50

Twardość ogólna

mg/l

216

60 – 500

Żelazo

µg/l

<4,0

200

Chlorki

mg/l

2,1

250

Utlenialność z KMn04

mg/l

3,8

5

Siarczany

mg/l

<2,0

250

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h

jtk/1ml

0

bez nieprawidłowych zmian

Wyniki badań jakości wody z SUW Juchnowiec Kościelny w 2016 roku – badanie w ramach monitoringu przeglądowego:

Wskaźnik

Jednostka

Wartość średnia

Wymagania rozporządzenia

Zapach

akceptowalny

akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian

Barwa

mg/l Pt

akceptowalna

akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian

Mętność

NTU

0,23

1

pH

7,2

6,5 – 9,5

Fluorki

mg/l

0,27

1,5

Przewodność

µS/cm

392

2500

Azotyny

mg/l

<0,066

0,5

Azotany

mg/l

3,7

50,0

Amonowy jon

mg/l

0,49

0,50

Twardość ogólna

mg/l

253

60 – 500

Żelazo

µg/l

<4,0

200

Chlorki

mg/l

<2,0

250

Utlenialność z KMn04

mg/l

3,3

5

Siarczany

mg/l

<2,0

250

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h

jtk/1ml

49

bez nieprawidłowych zmian

Skip to content