Taryfy

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków:

Decyzja BI.RET.070.162.2021

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny na okres:

Od 25 maja 2021  do 24 maja 2022

 1. Cena 1 m3 wody: 2,31 zł + podatek VAT 8% 2,49 zł
 2. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 4,00 zł + podatek VAT 8% 4,32 zł
 3. Cena 1 m3 ścieków: 5,65 zł + podatek VAT 8% 6,10 zł
 4. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 5,00 + podatek VAT 8% 5,40 zł

Od 25 maja 2022 do 24 maja 2023

 1. Cena 1 m3 wody: 2,31 zł + podatek VAT 8% 2,49 zł
 2. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 4,00 zł + podatek VAT 8% 4,32 zł
 3. Cena 1 m3 ścieków: 5,75 zł + podatek VAT 8% 6,21 zł
 4. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 5,00 + podatek VAT 8% 5,40 zł

Od 25 maja 2023 do 24 maja 2024

 1. Cena 1 m3 wody: 2,31 zł + podatek VAT 8% 2,49 zł
 2. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 4,00 zł + podatek VAT 8% 4,32 zł
 3. Cena 1 m3 ścieków: 5,85 zł + podatek VAT 8% 6,31 zł
 4. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 5,00 + podatek VAT 8% 5,40 zł

 

Decyzja BI.RET.070.388.2018.TR

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny na okres:

Od 17 maja 2018  do 16 maja 2019

 1. Cena 1 m3 wody: 2,10 zł + podatek VAT 8% 2,27 zł
 2. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 4,00 zł + podatek VAT 8% 4,32 zł
 3. Cena 1 m3 ścieków: 5,45 zł + podatek VAT 8% 5,89 zł
 4. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 5,00 + podatek VAT 8% 5,40 zł

Od 17 maja 2019 do 16 maja 2020

 1. Cena 1 m3 wody: 2,10 zł + podatek VAT 8% 2,27 zł
 2. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 4,00 zł + podatek VAT 8% 4,32 zł
 3. Cena 1 m3 ścieków: 5,45 zł + podatek VAT 8% 5,89 zł
 4. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 5,00 + podatek VAT 8% 5,40 zł

Od 17 maja 2020 do 16 maja 2021

 1. Cena 1 m3 wody: 2,10 zł + podatek VAT 8% 2,27 zł
 2. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 4,00 zł + podatek VAT 8% 4,32 zł
 3. Cena 1 m3 ścieków: 5,45 zł + podatek VAT 8% 5,89 zł
 4. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 5,00 + podatek VAT 8% 5,40 zł

 

Uchwała nr XXVIII/263/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 maja 2017 r. – *.pdf

Zmiana obowiązujących cen

 1. Cena 1 m3 wody: 2,10 zł + podatek VAT 8% 2,27 zł
 2. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 4,00 zł + podatek VAT 8% 4,32 zł
 3. Cena 1 m3 ścieków: 5,45 zł + podatek VAT 8% 5,89 zł
 4. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 5,00 + podatek VAT 8% 5,40 zł

Okres obowiązywania taryfy – od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2015 r. – *.pdf

Okres obowiązywania taryfy – od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017r.

 1. Cena 1 m3 wody: 2,10 zł + podatek VAT 8% 2,27 zł
 2. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 4,00 zł + podatek VAT 8% 4,32 zł
 3. Cena 1 m3 ścieków: 5,10 zł + podatek VAT 8% 5,51 zł
 4. Stawka opłaty abonamentowej mies.: 5,00 + podatek VAT 8% 5,40 zł

 

Skip to content