Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedziba w Księżynie

zaprasza wszystkich kontrahentów,

którzy nie podpisali jeszcze aneksu dotyczącego zmiany okresu rozliczeniowego do umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

po ich odbiór do biura ul. Alberta 2 Księżyno.

Zapraszamy

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy (07.01.2022)

W związku z Zarządzeniem nr 12/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie z dnia 22 grudnia 2021r. informujemy, iż dzień 07.01.2022r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022r.

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy (27.12.2021)

W związku z Zarządzeniem nr 7/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie z dnia 23 listopada 2021r. informujemy, iż dzień 27.12.2021r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie za święto przypadające w sobotę dnia 25 grudnia 2021r.

Skip to content