Informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w
Księżynie informuje, że z uwagi na podwyższoną ilość mikroorganizmów w wodzie
w m. Ignatki Osiedle w dniach 19-21.08.2016r. w godzinach nocnych będą
prowadzone prace związane z dezynfekcją sieci wodociągowej. W ciągu dnia
mieszkańcy zasilani będą z ujęcia wody w Kleosinie, w którym woda spełnia normy
z „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.
Jednocześnie informujemy, że wskazane jest przegotowanie wody przed
spożyciem.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content