KOMUNIKATY W SPRAWIE JAKOŚCI WODY – SUW KLEOSIN, SUW IGNATKI OSIEDLE.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym informuje, iż w związku z podjętymi przez Zakład działaniami naprawczymi jakość wody w wodociągu Kleosin oraz wodociągu w Ignatkach-Osiedu spełnia wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/03/2024/281/FM/1 – doc06723720240313150116 –  plik pdf 425KB

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/03/2024/281/FM/2 –  doc06723520240313144103 – plik pdf 448KB

 

Komunikaty o niewłaściwej jakości wody – suw Kleosin, suw Ignatki Osiedle.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym informuje, że w dniu 06.03.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał komunikaty:

1) o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie: manganu 80 mg/l, mętności – 1,9 NTU oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w 1 ml wody w ilości 230 jtk/1 ml, (Komunikat I PPIS w Białymstoku z nia 06.03.2024r. – plik pdf 210KB)

2) o niewłaściwej jakości wody w wodociągu w Ignatkach-Osiedlu, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w 1 ml wody w ilości 300 jtk/1ml. (Komunikat II PPIS w Białymstoku z nia 06.03.2024r. – plik pdf 184KB)

Z powyższych komunikatów wynika, że powyższe wartości przekroczeń nie stwarzają istotnego zagrożenia dla konsumentów. Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem zgodnej z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

Pogorszenie jakości wody wynika z obecnie realizowanej inwestycji, obejmującej modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie. Wykonawcą robót jest INSTALCOMPACT Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie Podgórnym s.c. Planowany termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 3 czerwca 2024 r.

Wykonawca zobowiązał się do wykonywania robót na stacji uzdatniania wody w sposób zapewniający ciągłą pracę istniejącej stacji i gwarantujący utrzymanie właściwego stopnia uzdatniania wody i wydajności. Z uwagi na fakt, iż w ramach ww. zadania przebudowany również będzie układ technologiczny uzdatniania wody, w okresie realizacji robót, w koniecznych przypadkach, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do miejscowości zasilanych ze stacji wodociągowej w Kleosinie: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin oraz Ignatki-Osiedle. Ponadto, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości poboru wody, może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody oraz częściej odczuwalne przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia wynikające z modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie, realizowanej w celu poprawienia jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy, w odpowiedniej ilości wody oraz odpowiednim ciśnieniu, serdecznie przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody 24.10.2023 w miejscowości Księżyno, Księżyno – Kolonia, Kolonia Koplany, Horodniany oraz Ignatki

Przerwa w dostawie wody 24.10.2023 w miejscowości Księżyno, Księżyno – Kolonia, Kolonia Koplany, Horodniany oraz Ignatki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w dniu 24 października 2023r. (wtorek)
w godz. 8.00 – 15.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Księżyno, Księżyno – Kolonia, Kolonia Koplany, Horodniany oraz Ignatki.

Planowana przerwa w dostawie wody w dniu 30 czerwca.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w Stanisławowie  w dniu 30 czerwca 2022r. (czwartek) w godz. 8.00 – 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości  Solniczki, Stanisławowo:

Za utrudnienia przepraszamy.

Planowane przerwy w dniu 28 kwietnia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w Niewodnicy Nargilewskiej  w dniu 28 kwietnia 2022r. (czwartek) w godz. 8.00 – 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości Niewodnica Nargilewska, Niewodnica Nargilewska Kolonia, Solniczki, Stanisławowo, Olmonty:

Za utrudnienia przepraszamy.

Skip to content