KOMUNIKATY W SPRAWIE JAKOŚCI WODY – SUW KLEOSIN, SUW IGNATKI OSIEDLE.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym informuje, iż w związku z podjętymi przez Zakład działaniami naprawczymi jakość wody w wodociągu Kleosin oraz wodociągu w Ignatkach-Osiedu spełnia wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/03/2024/281/FM/1 – doc06723720240313150116 –  plik pdf 425KB

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/03/2024/281/FM/2 –  doc06723520240313144103 – plik pdf 448KB

 

Skip to content