INFORMACJA – Ignatki Osiedle

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr HK.4410.468.2016 z dnia 6 września 2016 roku ponownie uruchomiona została Stacja Uzdatniania Wody w m. Ignatki Osiedle. Mieszkańcy w/w miejscowości zaopatrywani będą w wodę z SUW Ignatki Osiedle, która spełnia obowiązujące wymagania sanitarne i nadaje się do spożycia przez ludzi.

Skip to content