INFORMACJA – Ignatki Osiedle

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr HK.4410.468.2016 z dnia 6 września 2016 roku ponownie uruchomiona została Stacja Uzdatniania Wody w m. Ignatki Osiedle. Mieszkańcy w/w miejscowości zaopatrywani będą w wodę z SUW Ignatki Osiedle, która spełnia obowiązujące wymagania sanitarne i nadaje się do spożycia przez ludzi.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content