informacja – Wodociąg Juchnowiec – płukanie złóż filtracyjnych i sieci wodociągowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że w związku badaniem wody pobranej 14.09.2016 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku z wodociągu Juchnowiec Kościelny i podwyższoną zawartością jonu amonowego w pobranej próbce, prowadzone są działania naprawcze polegające na płukaniu złóż filtracyjnych i sieci wodociągowej.

Wodociąg Juchnowiec
Lubejki
Szerenosy
Juch. Dolny
Juch. Górny
Juch. Kościelny
Stacja Lewickie
Ogrodniczki
Dorożki
Janowicze
Janowicze Kolonia
Rumejki
Kolonia Rumejki
Bogdanki
Hermanówka
Kudrycze
Tryczówka
Niewodnica Nargielewska
Niewodnica Nargielewska Kolonia
Biele
Wólka
Klewinowo
Złotniki
Solniczki
Hołówki Duże
Hołówki Małe
Rostołty
Stanisławowo
Simuny
Olmonty ulice:
Zielona
część Sosnowej
Klonowa
Dębowa
Chmielna
Wrzosowa
Kasztanowa

Skip to content