informacja – Wodociąg Juchnowiec – płukanie złóż filtracyjnych i sieci wodociągowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że w związku badaniem wody pobranej 14.09.2016 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku z wodociągu Juchnowiec Kościelny i podwyższoną zawartością jonu amonowego w pobranej próbce, prowadzone są działania naprawcze polegające na płukaniu złóż filtracyjnych i sieci wodociągowej.

Wodociąg Juchnowiec
Lubejki
Szerenosy
Juch. Dolny
Juch. Górny
Juch. Kościelny
Stacja Lewickie
Ogrodniczki
Dorożki
Janowicze
Janowicze Kolonia
Rumejki
Kolonia Rumejki
Bogdanki
Hermanówka
Kudrycze
Tryczówka
Niewodnica Nargielewska
Niewodnica Nargielewska Kolonia
Biele
Wólka
Klewinowo
Złotniki
Solniczki
Hołówki Duże
Hołówki Małe
Rostołty
Stanisławowo
Simuny
Olmonty ulice:
Zielona
część Sosnowej
Klonowa
Dębowa
Chmielna
Wrzosowa
Kasztanowa

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content