Informacja o zapytaniu ofertowym na czyszczenie i utylizację odpadów z separatorów

ZGK w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie ogłasza zapytanie ofertowe na:

Czyszczenie i utylizacja odpadów z 5 separatorów na kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Księżyno, 22.06.2018 rok, do godz. 14.00,
Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2018 r. godz. 14:30,

Zapytanie ofertowe czyszczenie separatorów Gmina Juchnowiec Kościelny 2018 – 2

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content