Komunikat PPIS z dnia 11.11.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 08.11.2018, z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono wzrost Ogólnej Liczby Mikroozganizmów w ilości 280 jednostek.

Podwyższona wartość wymienionego parametru nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze, jednakże do przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością zaleca się przegotować wodę przez min. 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Skip to content