Zmiana godzin pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w dniach: 24.12.2018r. oraz 31.12.2018r.

Zmiana godzin pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w dniach: 24.12.2018r. oraz 31.12.2018r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w dniach 24.12.2018r. oraz 31.12.2018r. pracuje w godzinach 7.30 – 15.30 zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany godzin pracy w miesiącu grudniu 2018 roku.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content