Odczyty liczników w kwietniu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obecnym okresie rozliczeniowym – kwiecień 2020 – rachunki za pobór wody i odprowadzenie ścieków u odbiorców indywidualnych zostaną wystawione na podstawie średniego zużycia w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Miejscowości odczytywane w kwietniu:

– Baranki

– Bogdanki

– Bogdanki Kolonia

– Brończany

– Dorożki

– Horodniany

– Hryniewicze

– Ignatki Osiedle

– Juchnowiec Dolny

– Juchnowiec Górny

– Juchnowiec Kościelny

– Kleosin

– Koplany

– Lewickie

– Lewickie Kolonia

– Rostołty

– Rostołty Kolonia

– Śródlesie

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content