Komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu w m. Baranki

Komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu w m. Baranki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania ze stacji uzdatniania wody w Surażu, zaopatrującego w wodę m. in. miejscowość Baranki, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie azotynów – 0,15 mg/l.

W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość azotynów w wodzie uzdatnionej nie powinna przekraczać 0,10 mg/l.

Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką.

Wobec powyższego, dla niemowląt wskazanym byłoby jej rozcieńczanie wodą o niskiej zawartości azotanów/azotynów. Przez pozostałych konsumentów woda może być wykorzystywana do celów spożywczych bez ograniczeń. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Skip to content