Komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu w m. Baranki

Komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu w m. Baranki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania ze stacji uzdatniania wody w Surażu, zaopatrującego w wodę m. in. miejscowość Baranki, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie azotynów – 0,15 mg/l.

W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość azotynów w wodzie uzdatnionej nie powinna przekraczać 0,10 mg/l.

Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką.

Wobec powyższego, dla niemowląt wskazanym byłoby jej rozcieńczanie wodą o niskiej zawartości azotanów/azotynów. Przez pozostałych konsumentów woda może być wykorzystywana do celów spożywczych bez ograniczeń. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content