Apel do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą !

Apel do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą !

 

Z uwagi na długotrwały brak opadów atmosferycznych, wysokie temperatury oraz niski stan wody na ujęciach na całym obszarze Gminy Juchnowiec Kościelny, apelujemy do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. Znacznie zwiększone zużycie może powodować kłopoty z utrzymaniem dostaw wody na odpowiednim poziomie.

Apelujemy do mieszkańców o ograniczenie podlewania trawników, kwiatów, napełniania basenów, mycia samochodów itp., tak aby wszystkim wystarczyło wody do celów bytowych. Ludzie potrzebują wody dużo bardziej niż trawniki.

W trudnych sytuacjach mogą wystąpić całkowite wyłączenia wody bez wcześniejszych powiadomień. Najtrudniejsza sytuacja występuje na ujęciach wody w Kleosinie i Juchnowcu Kościelnym. Wynika to między innymi z bardzo rozległego obszaru jakie zasilają te obiekty.

Obecnie odnotowane zużycie wody:

  • Ujęcie wody Kleosin 2300 m3 na dobę. Normalny rozbiór to 1000 m3
  • Ujęcie wody Juchnowiec Kościelny 1500 m3 na dobę. Normalny rozbiór to 900 m3

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content