Ogłoszenie – o podawanie stanu wodomierza

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie prosi mieszkańców poniższych miejscowości o podawanie stanu wodomierza wody przez stronę internetową www.zgkjuchnowiec.pl lub telefonicznie w godz 9-15 pod numerem 85 744 12 69 lub 85 850 10 88 do dnia 05.09.2021. W przypadku braku podania stanu wodomierza faktura zostanie wystawiona na podstawie średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych. Różnice odczytów powstałe ze średniego zużycia będą korygowane przy następnym odczycie.

Miejscowości:

  • RUMEJKI

  • JANOWICZE

  • JANOWICZE KOLONIA

  • OLMONTY

  • IZABELIN

  • IGNATKI WIEŚ

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content