Awaria wodociągu Horodniany

Awaria wodociągu Horodniany. Brak wody w miejscowościach: Horodniany, Księżyno, Księżyno Kolonia, Koplany Kolonia, Ignatki.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej usuwają awarię.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się na Stacji Uzdatniania Wody w Kleosinie.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content