Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedziba w Księżynie

zaprasza wszystkich kontrahentów,

którzy nie podpisali jeszcze aneksu dotyczącego zmiany okresu rozliczeniowego do umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

po ich odbiór do biura ul. Alberta 2 Księżyno.

Zapraszamy

Skip to content