Punkty zastępcze wody dla Wodociąg Suraż

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

Szanowni odbiorcy w związku z  przekroczeniami parametrów  mikrobiologicznych wody do spożycia z Wodociągu Suraż

WSKAZUJEMY ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY :

 1. Wodociąg Turośń Dolna – Borowskie Michały Remiza Strażacka do godziny 20:00
 2. Suraż Straż Pożarna do godziny 20:00
 3. Zawyki Sołtys
 4. Doktorce Sołtys
 5. Dołki Sołtys
 6. Chodory Sołtys
 7. Baranki Sołtys
 8. Zimnochy Święchy Sołtys
 9. Końcowizna Sołtys
 10. Zawyki –Ferma
 11. Średzińskie Sołtys
 12. Lesznia Sołtys
 13. Kowale Sołtys
 14. Rynki Sołtys
 15. Czaczki Wielkie Sołtys
 16. Czaczki Małe Sołtys

Woda z punktów czerpalnych może być używana do celów spożywczych, oraz potrzeb gospodarstwa domowego.

W celu pobrania wody w Remizie Strażackiej w Borowskich Michałach prosimy o kontakt telefoniczny: 515755810, 504594166

Skip to content