PILNE!!! – Odczyty Styczeń 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obecnym okresie rozliczeniowym Styczeń 2021 – rachunki za pobór wody i odprowadzenie ścieków u odbiorców indywidualnych zostaną wystawione na podstawie średniego zużycia w poprzednich okresach rozliczeniowych

Miejscowości odczytywane w styczniu 2021:

 • Bogdanki
 • Kol. Bogdanki
 • Rostołty
 • Kol. Rostołty
 • Lewickie
 • Kol. Hryniewicze
 • Kol. Lewickie
 • Koplany
 • Brończany
 • Baranki
 • Dorożki
 • Juchnowiec Dolny
 • Juchnowiec Górny
 • Juchnowiec Kościelny
Skip to content