PILNE!!! – Odczyty Styczeń 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obecnym okresie rozliczeniowym Styczeń 2021 – rachunki za pobór wody i odprowadzenie ścieków u odbiorców indywidualnych zostaną wystawione na podstawie średniego zużycia w poprzednich okresach rozliczeniowych

Miejscowości odczytywane w styczniu 2021:

 • Bogdanki
 • Kol. Bogdanki
 • Rostołty
 • Kol. Rostołty
 • Lewickie
 • Kol. Hryniewicze
 • Kol. Lewickie
 • Koplany
 • Brończany
 • Baranki
 • Dorożki
 • Juchnowiec Dolny
 • Juchnowiec Górny
 • Juchnowiec Kościelny

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content