PILNE!!! Odczyty wody w styczniu 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosi mieszkańców o podawanie stanów licznika wody do 17.01.2021. Odczyty można podawać telefonicznie na nr tel. 85 850 10 88,

85 744 12 69, 609 916 067, przez stronę internetową zgkjuchnowiec.pl zakładka PODAJ STAN LICZNIKA lub przez email biuro@zgkjuchnowiec.pl. Od dnia 18.01.2021 faktury będą wystawiane na podstawie średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Miejscowości odczytywane w styczniu 2021r:

  • Olmonty
  • Izabelin
  • Ignatki Wieś
  • Kolonia Koplany
  • Kolonia Księżyno
  • Księżyno

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym przypomina mieszkańcom, iż woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym, dlatego też wprowadza zakaz podlewania wodą z wodociągów ogródków i działek, oraz napełniania basenów i mycia samochodów na własnej posesji, mycia tarasów itp. Zapewni to odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Nie dostosowanie się do powyższego komunikatu może doprowadzić do podjęcia decyzji o wyłączeniu wodociągów na kilka godzin dziennie.

Skip to content