Jakość wody

Twardość wody

Twardość wody Twardość wody – jest to cecha wody, spowodowana obecnością w niej jonów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu oraz kationów metali ciężkich. Ponieważ w wodach naturalnych sole wapnia i magnezu występują w największych stężeniach, przyjmuje się, że twardość wody pochodzi głównie od nich. Stąd wyróżnia się twardość wapniową i magnezową. Twardość wody naturalnej powodowana … Czytaj dalej

 

Wyniki badań jakości wody z wodociągu Wojszki w 2020 roku wykonane w ramach monitoringu przeglądowego

Wyniki badań jakości wody z wodociągu Ignatki Osiedle w 2020 roku wykonane w ramach monitoringu przeglądowego

Wyniki badań jakości wody z wodociągu Juchnowiec w 2020 roku wykonane w ramach monitoringu przeglądowego

Wyniki badań jakości wody z wodociągu Kleosin w 2020 roku wykonane w ramach monitoringu przeglądowego