Jakość wody

Twardość wody

Twardość wody Twardość wody – jest to cecha wody, spowodowana obecnością w niej jonów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu oraz kationów metali ciężkich. Ponieważ w wodach naturalnych sole wapnia i magnezu występują w największych stężeniach, przyjmuje się, że twardość wody pochodzi głównie od nich. Stąd wyróżnia się twardość wapniową i magnezową. Twardość wody naturalnej powodowana … Czytaj dalej

 

Wyniki badań wody – 2016 rok. Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie prowadzi ciągłe badania parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych mające na celu nadzór jakości wody dostarczanej odbiorcom. Wyniki badań jakości wody z SUW Kleosin w 2016 roku – badanie w ramach monitoringu przeglądowego: Wskaźnik Jednostka Wartość średnia Wymagania rozporządzenia Zapach – … Czytaj dalej

PPIS – Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Juchnowiec Kościelny za rok  2019